Adresa: mun. Suceava, str. Petru Rareş, nr. 9, cod.720011

Telefoane:

0230 212192
0230 516445

3. LEGEA nr. 60 DIN 1991 PRIVIND ORGANIZAREA &#536_I DESF&#258_&#536_URAREA ADUN&#258_RILOR PUBLICE

3. LEGEA nr. 60 DIN 1991 PRIVIND ORGANIZAREA Ș_I DESFĂ_Ș_URAREA ADUNĂ_RILOR PUBLICE