Adresa: mun. Suceava, str. Petru Rareş, nr. 9, cod.720011

Telefoane:

0230 212192
0230 516445

7. HG nr. 128 DIN 1994 PRIVIND UNELE M&#258_SURI PENTRU ASIGURAREA CONDI&#538_IILOR DE DEZVOLTARE FIZIC&#258_ &#536_I MORAL&#258_ A ELEVILOR &#536_I STUDEN%

7. HG nr. 128 DIN 1994 PRIVIND UNELE MĂ_SURI PENTRU ASIGURAREA CONDIȚ_IILOR DE DEZVOLTARE FIZICĂ_ Ș_I MORALĂ_ A ELEVILOR Ș_I STUDEN%