Acțiuni de verificare a respectării Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubritate

În decursul lunii noiembrie polițiștii locali au verificat anumite zone din municipiul Suceava cu privire la respectarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare aprobat prin Hotărâre de Consiliul Local.

Astfel aceștia au depistat și sancționat persoane care colectau deșeuri reciclabile sau menajere din recipientele semi-îngropate, precum și persoane care descărcau direct reziduri menajere în recipientele de precolectare, fără strângerea acestora în pungi menajere închise.

Au fost depistate și sancționate pesoane care depozitau deșeuri pe platformele autorizate în exteriorul recipienților, sau depozitau resturi de materiale de construcții pe domeniul public al municipiului Suceava, fără a avea un contract cu serviciul de salubrizare în acest sens.

Alți cetățeni au fost depistatați în timp ce depuneau în mod necorespunzător, fără selectare, deșeurile provenite din gospodărie și au fost îndrumați și li s-a explicat modalitatea de selecție, de colectare și depunere a deșeurilor reciclabile și menajere (fracția uscată și umedă).

Pe de altă parte a fost efectuată și o campanie de atenționare a operatorilor economici de pe raza municipiului Suceava cu privire la respectarea normelor de salubritate și modalitatea de colectare și depozitare a deșeurilor.

Toate aceste acțiuni au ca scop conștientizarea populației cu privire la respectarea normelor de salubrizare, precum și a operatorilor economici de a respecta prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, pentru a contribui la un oraș curat.