Precizare privind vehiculele abandonate / fără stăpân ce urmează a fi ridicate de Poliția Locală Suceava

Legea 421/2002 stabileşte regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale.

I. Definiții
• Vehicul fără stăpân – vehiculul de orice categorie, fără plăcuţă de înmatriculare sau alte marcaje oficiale ori înmatriculate în străinătate, staţionat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, al cărui proprietar sau deţinător legal este necunoscut;
• Vehicul abandonat – vehicul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unității administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni, al cărui proprietar sau deținător legal este cunoscut, însă există indicii temeinice că acesta nu respectă condițiile legale pentru a circula pe drumurile publice;

II. Etape
1. Primire sesizare scrisă / telefonică sau din oficiu
2. Verificare în teren a sesizării și efectuarea cercetărilor necesare
3. Afișare somație pe parbriz (termen 10 zile) după care:
3.1 Vehicule abandonate -Somație scrisă către proprietar – termen 5 zile
3.2 Vehicule fără stăpân – publicare în ziarul cotidian – termen 10 zile
4. Verificarea vehiculelor în teren, dacă s-au remediat aspectele neconforme
5. Ridicare vehicule + transportare în loc special amenajat

III. Pentru restituire vehicul abandonat sau fără stăpân se face:
1. Cerere către primarul municipiului.
2. Se achită taxa de ridicare 200 lei.
3. Se face dovada calității de proprietar sau deținător legal al acestuia.