Polițiștii locali au efectuat acțiuni de verificare a curățeniei trotuarelor și îndepărtarea zăpezii

În data de 25 ianuarie 2022 patrulele Poliției Locale Suceava au efectuat o amplă acțiune de control și informare în care au fost verificați un număr de 49 agenți economici.
În timpul acestei acțiuni aceștia au fost informați și instruiți cu privire la obligațiile pe care le au în această perioadă.
În conformitate cu art. 19 din Hotărârea Consiliului Local Suceava cu nr. 300 din anul 2018, „Deținătorii de imobile, sub orice titlu, au obligația de a menține permanent curățenia trotuarelor, rigolelor, șanțurilor, și zonei cuprinse între imobil sau limita proprietății și calea publică, inclusiv a locurilor de parcare deținute sub orice titlu. Aceștia au obligația de a înlătura de îndată zăpada sau gheața de pe acestea, țurțurii de la jgheaburi, streșini și uluce, precum și de pe acoperișuri sau terase, pentru a nu pune în pericol trecătorii, de a desfunda periodic jgheaburile, burlanele, șanțurile și podețele ce aparțin sau deservesc proprietățile, pentru a evita colmatarea lor.” Nerespectarea acestei obligații este sancționată cu amendă de la 200 la 800 lei pentru persoanele fizice și respectiv de la 500 la 2000 lei pentru persoanele juridice.
În acest sens rugăm toți cetațenii vizați de această hotărâre să se conformeze și să acționeze pentru îndepărtarea eventualelor pericole, evitand astfel producerea de accidente.
Acțiunile de informare și verificare vor continua și în perioada următoare.