A N U N Ț

A N U N Ț
privind înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al municipiului Suceava

  Prin Hotărârea Guvernului nr.714 din 26 mai 2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea / înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate, a fost instituită obligația persoanelor fizice și juridice de a se înscrie în Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate pentru  colectarea și epurarea apelor uzate, în următoarele condiții:
– art. 11 alin (1) ”Prin grija reprezentantului unității administrativ-teritoriale, proprietarul spațiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare are obligația să înscrie sistemul de epurare în registrul autorității publice locale pentru evidența unor astfel de sisteme, în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.”
– art. 11 alin (2) ”Obligația înregistrării prevăzută la alin. (1) revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate instituite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului de aprobare a prezentelor criterii.”
Prin urmare, atât persoanele fizice cât și persoanele juridice, care au pe proprietăți astfel de sisteme individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate, trebuie să completeze un Formular de înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al municipiului Suceava.
  Formularul este disponibil în format letric la sediul primăriei din b-dul 1 Mai nr.5A, la sediul primăriei din Burdujeni din str. 22 Decembrie 1989 nr.2, la sediul Centrului Multifuncțional „Arta“ Ițcani din str. Gheorghe Doja nr.7 și la sediul Poliției locale din str. Petru Rareș nr.9, de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00 și în format electronic la următoarele adrese de internet: www.primariasv.ro și www.politialocalasuceava.ro.
  După completare, formularul se poate depune în locațiile menționate mai sus sau se poate transmite electronic pe adresa de mail: [email protected].
Precizăm că legislația prevede amenzi între 5.000 și 10.000 lei în cazul persoanelor fizice și juridice care nu își vor îndeplini obligația de a se înscrie în Registrul de evidență a sistemelor individuale de colectare și epurare a apelor uzate în condițiile prevederilor Hotărârii Guvernului nr.714 din 26 mai 2022.

– Formular persoane fizice

– Formular persoane juridice