Adresa: mun. Suceava, str. Petru Rareş, nr. 9, cod.720011

Telefoane:

0230 212192
0230 516445

Competența materială

CONTROL ACTIVITĂȚI COMERCIALE

1. LEGEA nr. 252 DIN 2003 PRIVIND REGISTRUL UNIC DE CONTROL

2. OG nr. 99 DIN 2000 PRIVIND COMERCIALIZAREA PRODUSELOR SI SERVICIILOR DE PIATA

3. HG nr. 843 DIN 1999 PRIVIND INCADRAREA PE TIPURI A UNITATILOR DE ALIMENTATIE PUBLICA NEINCLUSE IN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICE

4. LEGEA nr. 145 DIN 2014 PENTRU STABILIREA UNOR MASURI DE REGLEMENTARE A PIETEI PRODUSELOR DIN SECTORUL AGRICOL

5. LEGEA nr. 103 DIN 1992 PRIVIND DREPTUL EXCLUSIV AL CULTELOR RELIGIOASE PENTRU PRODUCEREA OBIECTELOR DE CULT

6. HG nr. 128 DIN 1994 PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU ASIGURAREA CONDIȚIILOR DE DEZVOLTARE FIZICĂ ȘI MORALĂ A ELEVILOR ȘI STUDENȚILOR

7. LEGEA nr. 148 DIN 2000 PRIVIND PUBLICTATEA

8. HG nr. 348 DIN 2004 PRIVIND EXERCITAREA COMERȚULUI CU PRODUSE ȘI SERVICII PE PIAȚĂ ÎN UNELE ZONE PUBLICE

9. LEGEA nr. 61 DIN 1991 PENTRU SANCȚIONAREA FAPTELOR DE ÎNCĂLCARE A UNOR NORME DE CONVIEȚUIRE SOCIALĂ A ORDINII ȘI LINIȘTII PUBLICE

10. HCL nr. 300 DIN 2018 CUPRINZÂND NORME PRIVIND BUNA CONVIEȚUIRE, HCL nr. 23 DIN 2020 ȘI HCL nr. 92 DIN 2021 CARE MODIFICĂ ȘI COMPLETEAZĂ HCL nr. 300 DIN 2018

11. HCL nr.174 din 27 iunie 2013 privind aprobarea Regulamentului de autorizare a activităţilor de comercializare

12. Anexa la HCL nr. 174 DIN 2013 REGULAMENT DE AUTORIZARE A ACTIVITĂŢILOR DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR DE PIAŢĂ

13. HCL nr. 333 DIN 2015 privind modificarea si completarea Regulamentului de autorizare a activităţilor de comercializare aprobat prin HCL nr. 174 2013

14. HCL nr. 105 DIN 2016 privind completarea Regulamentului de autorizare a activităţilor de comercializare aprobat prin HCL nr. 174 2013

15. LEGEA nr. 349 DIN 2002 PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA EFECTELOR CONSUMULUI PRODUSELOR DIN TUTUN