Adresa: mun. Suceava, str. Petru Rareş, nr. 9, cod.720011

Telefoane:

0230 212192
0230 516445

10 LEGEA nr. 61 DIN 1991 PENTRU SANC&#538_IONAREA FAPTELOR DE ÎNC&#258_LCARE A UNOR NORME DE CONVIE&#538_UIRE SOCIAL&#258_ A ORDINII &#536_I LINI&#536

10 LEGEA nr. 61 DIN 1991 PENTRU SANCȚ_IONAREA FAPTELOR DE ÎNCĂ_LCARE A UNOR NORME DE CONVIEȚ_UIRE SOCIALĂ_ A ORDINII Ș_I LINIȘ