Adresa: mun. Suceava, str. Petru Rareş, nr. 9, cod.720011

Telefoane:

0230 212192
0230 516445

Prezentare

Poliţia locală s-a înfiinţat în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii:

  1. ordinea şi liniştea publică, precum si paza bunurilor;
  2. circulaţia pe drumurile publice;
  3. disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
  4. protecţia mediului;
  5. activitatea comercială;
  6. evidenţa persoanelor;
  7. alte domenii stabilite prin lege.

Sediul central al Poliţiei Locale Suceava se află situat în mun. Suceava, str. Petru Rareş, nr.9.

Poliţia locală îşi desfăşoară activitatea pe baza principiilor: legalităţii, încrederii, previzibilităţii, proximităţii şi proporţionalităţii, deschiderii si transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării.

Activitatea poliţiei locale constă în impunerea normelor legale pe raza municipiului Suceava, cu precizarea că nici un cetăţean care se află într-un raport de conformare faţă de normele stabilite nu va face obiectul laturii represive a legii.

Competenţa materială a Poliţiei Locale Suceava, stabilită prin acte normative ale autorităţii administraţiei publice centrale şi locale, se exercită pe raza teritorială a Municipiului Suceava.   

Activitatea poliţiei locale se desfăşoară în interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii, a actelor autorităţii deliberative şi ale celei executive ale administraţiei publice locale, precum şi în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Poliţia locală cooperează cu structurile teritoriale ale Poliţiei Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poliţiei de Frontieră Române şi ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu celelalte instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii.

Poliţia locală poate încheia cu alte autorităţi şi instituţii publice protocoale de cooperare având ca obiect detalierea modalităţilor prin care, în limitele competenţelor legale ale fiecărei structuri, acestea îşi oferă sprijin în îndeplinirea activităţilor sau a misiunilor specifice.